• KH021168
  • 18-03-2019 02:36
  • 1808

Lịch ghi chỉ số nước nhà máy nước Ninh Lộc

Tên nhà máy:

Hệ thống Ninh Lộc

Mã tuyến

Tên tuyến

Ngày ghi

NLOC1

Ninh Lộc 1

18,19,20

NLOC2

Ninh Lộc 2

14,15,16,17