• nhansu
  • 29-02-2020 12:59
  • 1568

Đại hội chi bộ Điện nước lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

        Thực hiện chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 06-KH/ĐU, ngày 12/09/2019 của Đảng bộ Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa V/v Chuẩn bị và tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

        Được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa. 

        Ngày 29/02/2020, Chi bộ Điện nước tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu ra Cấp ủy và các chức danh chủ chốt của Chi bộ.

        - Về dự Đại hội gồm có các đại biểu:

        + Đ/c Dương Văn Lúc – Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT Công ty.

        + Đ/c Ngô Công Hải – Phó bí thư Đảng ủy – Thành viên HĐQT.

        + Đ/c Nguyễn Thị Bình – Ủy viên BTV - Giám đốc Công ty.

        + Đ/c Võ Hữu Hoàng – Đảng ủy viên - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở.

        + Đ/c Dương Văn Lợi – Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ VSMT.

        + Đ/c Nguyễn Xuân Vinh – Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ Văn phòng.

Mở đầu Đại hội là chương trình văn nghệ chào mừng.

Hình ảnh các Đại biểu đóng góp ý kiến và thảo luận một số chỉ tiêu.

Hình ảnh các Đại biểu bầu cử chi ủy mới.