• nhansu
  • 26-02-2020 02:40
  • 1409

Đại hội chi bộ Vệ Sinh Môi Trường lần thứ III

 Căn cứ theo Điều lệ Đảng CSVN.

        Kế hoạch số 06-KH/ĐU, ngày 12/9/2019 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa về chuẩn bị và tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Được sự thống nhất của ban thường vụ Đảng ủy Công Ty Cổ Phần Đô Thị Ninh Hòa. Chi bộ Vệ Sinh Môi Trường tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

 

Đ/C Dương Văn Lợi tuyên bố lý do và diễn văn khai mạc.

Đ/C Dương Văn Lúc-Bí thư Đảng uy và Đ/C Nguyễn Thị Bình-Giám đốc công ty tặng hoa chào mừng đại hội.

Đoàn chủ tịch làm việc.

Đ/C Nguyễn Dzu báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại biểu nêu ý kiến, thảo luận một số chỉ tiêu.

Đ/C Dương Văn Lúc-Bí thư Đảng ủy phát biểu ý chỉ đạo tại Đại hội.

Các đại biểu bầu cử chi ủy mới.

Đ/C Dương Văn Lúc-Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng chi ủy mới ra mắt.

Đ/C Nguyễn Tộc Miêu thông qua Nghị quyết đại hội.