• KH021168
  • 28-02-2019 03:16
  • 2342

Tặng quà gia đình Thương binh liệt sĩ 27/07/2017

Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Hàng năm nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07 Công ty luôn tổ chức thăm các gia đình Thương binh Liệt sĩ có con em đang làm việc tại Công ty.

Năm nay nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/07/2017), Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã tổ chức đi thăm và tặng quà các gia đình Thương binh Liệt sĩ, với giá trị mỗi phần quà 1.000.000 đồng


Ông Dương Văn Lúc – Chủ tịch HĐQT kiêm bí thư Đảng ủy

 Ông Nguyễn Dzu – Chủ tịch công đoàn

Ông  Lê Quang Ninh – Bí thư chi đoàn

Cùng các thành viên ban chấp hành công đoàn công ty tặng quà cho cho con Thương binh, Liệt sĩ làm việc tại Công ty.

Ông Dương Văn Lúc – Chủ tịch HĐQT kiêm bí thư Đảng ủy công ty

Ông Nguyễn Dzu – Chủ tịch công đoàn

Ông  Lê Quang Ninh – Bí thư chi đoàn

Cùng thành viên ban chấp hành công đoàn công ty thăm hỏi và tặng quà cho gia đình Thương binh