• nhansu
  • 31-12-2022 09:20
  • 502

Tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, tổng kết Đảng bộ năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023

Chiều ngày 29/12/2022, Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô Thị Ninh Hòa, Đảng ủy phối hợp với Ban Điều hành Công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổng kết công tác Đảng bộ năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023.

Ông Nguyễn Xuân Vinh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị

Ông Nguyễn Hữu Nam – Chủ tịch LĐLĐ Thị xã

Bà Nguyễn Thị Bình – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

Ông Ngô Công Hải – Trưởng ban kiểm soát

Toàn thể Lãnh đạo, công nhân viên và người lao động tham dự Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Bình, Ông Dương Văn Lúc, Ông Võ Hữu Hoàng - Chủ trì Hội nghị

Bà Trần Châu Quế Trang – Thư ký Hội nghị

Ông Dương Văn Lúc – CTHĐQT – Bí thư Đảng bộ công ty - Công bố chương trình Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Bình – Giám đốc công ty - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 – Phương hướng, nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh năm 2023

Ông Võ Hữu Hoàng – PGĐ Công ty - Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Ông Dương Văn Lúc – CTHĐQT – Bí thư Đảng bộ - Trả lời các ý kiến của người lao động

Ông Nguyễn Hữu Nam - Chủ tịch LĐLĐ thị xã phát biểu ý kiến tại hội nghị

Ông Võ Hữu Hoàng – PGĐ Công ty – Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp từ ý kiến LĐLĐ thị xã

Ông Nguyễn Xuân Vinh thông qua bản giao ước thi đua 2023 và công bố các quyết định khen thưởng trong năm 2022

Bà Nguyễn Thị Bình - Giám đốc công ty và ông Võ Hữu Hoàng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở thực hiện ký kết giao ước thi đua

Các Trưởng bộ phận tham gia và chứng kiến lễ ký kết

Khen thưởng 09 đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Ông Dương Văn Lúc - CTHĐQT khen thưởng tập thể Đội Vệ sinh - Môi trường, Tổ giải quyết sự cố và Tổ vận hành nhà máy nước Ninh Trung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Bà Trần Châu Quế Trang – Thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Bình - Giám đốc Công ty tuyên bố bế mạc Hội nghị