• nhansu
  • 29-09-2022 05:03
  • 248

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THU HỘ QUA CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THU HỘ QUA CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm nhiều lựa chọn thanh toán tiền nước cho khách hàng. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA đã triển khai ký kết thỏa thuận triển khai dịch vụ thanh toán tiền nước với TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM - VIETNAM POST. Giờ đây quý khách hàng có thể thanh toán tiền nước tại tất cả các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, Danh sách các điểm như sau: