• KH021168
  • 01-08-2017 12:00
  • 2069

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

Vào ngày 28/07/2017 Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017


Về dự Hội nghị có mặt đông đủ các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ công ty, toàn thể Đảng viên và 120 người lao động trong công ty.


Đồng chí: Dương Văn Lúc –  Bí thư Đảng ủy 
báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy 6 tháng đầu năm 2017


Đồng chí: Nguyễn Thị Bình – Giám đốc công ty 
báo cáo tinh hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017


Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Hạ – Kế toán trưởng 
báo cáo tình hình tài chính trong 6 tháng đầu năm 2017


Đảng viên và người lao động tham gia ý kiến thảo luận báo cáo sơ kết 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 - Kết thúc Hội nghị toàn thể đảng viên và người lao động đã nhất trí với kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 đã đề ra.